Co możemy
dla Ciebie zrobić?

Komunikacja w zasięgu kliknięcia

Umożliwiaj dostawcom składanie ofert handlowych
za pomocą gotowych formularzy

Przygotowuj zapytania ofertowe, dobieraj kryteria oceny ofert oraz opracuj strategię komunikacji z rynkiem. Negocjuj na aukcjach elektronicznych, wykorzystuj chat do komunikacji, informuj dostawców o podjętych decyzjach zakupowych. Zadbaj o komunikację z klientami wewnętrznymi na wszystkich etapach realizacji zakupów. Wprowadzaj swoją firmę w nowy wymiar komunikacji.

Zakupy od A do Z

ZAPOTRZEBOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIA

Zgłoś i prześlij do akceptacji zapotrzebowania, agreguj i realizuj zakupy na podstawie potrzeb biznesowych Twojej firmy.

ZAPYTANIA OFERTOWE (RFX)

ZAPYTANIA OFERTOWE (RFX)

Stwórz zapytanie ofertowe, określ kryteria oceny, wskaż dostawców, zbierz, analizuj i oceń oferty handlowe.

AUKCJE ELEKTRONICZNE

AUKCJE ELEKTRONICZNE

Przygotuj aukcje elektroniczne, dobierz strategie aukcyjne, śledź przebieg i generuj raporty.

KATALOGI I ZAMÓWIENIA

KATALOGI I ZAMÓWIENIA

Wyszukaj produkty w ramach podpisanych umów ramowych, prześlij zamówienie do dostawcy.

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

Zarządzaj umowami, analizuj terminy zakończenia oraz stopień realizacji.

OCENA DOSTAWCÓW

OCENA DOSTAWCÓW

Oceń i klasyfikuj dostawców na podstawie bieżącej współpracy na platformie przetargowej.

Trafne decyzje

Wykorzystuj dostępne na platformie przetargowej zaawansowane analizy zakupowe

Przeglądaj dane przez pryzmat zgłoszonych zapotrzebowań, działań, bazy dostawców. Monitoruj bieżące działania zakupowe w Twojej firmie, opracuj raporty, wyciągaj prawidłowe wnioski i podejmuj trafne decyzje.

Zarządzanie dostawcami

Buduj bazę, zapraszaj do współpracy, zarządzaj relacjami, oceniaj i rozwijaj dostawców

Udostępnij Twoim dostawcom portal przetargowy, na którym będą mogli założyć konto, poinformować co sprzedają, a także składać oferty i brać udział w aukcjach. Na profilu dostawcy zarządzaj statusami współpracy oraz przeglądaj historię działań.

KNOW - HOW

KNOW – HOW

Buduj bazę wiedzy, wymieniaj się informacjami z innymi osobami z Twojej firmy. Doskonal działania zakupowe dzięki zdobytemu doświadczeniu.

OSZCZĘDNOŚCI

OSZCZĘDNOŚCI

Uzyskuj lepsze niższe ceny dzięki zaawansowanej metodyce e-procurement. Zwiększaj rentowność swojego biznesu.

PROCES

PROCES

Usprawnij dzięki platformie zakupowej proces zbierania ofert, realizuj szybciej zakupy w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania. Zwiększ zadowolenie dostawców i klientów wewnętrznych.

Dlaczego platforma zakupowa Logintrade?

200WDROŻEŃ
100000TRANSAKCJI ROCZNIE
12WERSJI JĘZYKOWYCH
200000DOSTAWCÓW
10KRAJÓW