Aukcje elektroniczne

Aukcje elektroniczne stanowią skuteczną alternatywę dla tradycyjnych negocjacji handlowych. Są narzędziem wspierającym dokonywanie zakupów, w którym dostawcy prezentują on-line swoją ofertę handlową.


Zaawansowana metodyka aukcyjna umożliwia osiąganie bardzo dobrych wyników w odniesieniu do ceny oraz innych kryteriów wyboru oferty.


Na platformie zakupowej dostępne są m.in. aukcja angielska, japońska, holenderska, multiobiektowa i wielokryterialna.

Korzyści:

  • Skrócenie czasu negocjacji z dostawcami
  • Lepsze oferty handlowe
  • Prosty i czytelny sposób wyboru oferty