Blog

11 sierpnia 2016
Symbioza z dostawcą?

Symbioza z dostawcą?

Często archaiczność procesów związanych z dostawami strategicznymi powoduje, że to ogniwo łańcucha wartości staje się najsłabsze i w końcu zawodzi. Mogą temu przeciwdziałać jedynie energicznie wprowadzane zmiany.  Co zrobić, gdy dostawca zajmujący strategiczną pozycję w łańcuchu dostaw staje się coraz bardziej samodzielnym podmiotem? Jak zaradzić jego ucieczce do konkurencji? Wreszcie […]