Kalendarium

Zarząd Logintrade S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty kwartalne:

– raport okresowy za IV kwartał 2019r. 14 lutego 2020 roku,

– raport okresowy za I kwartał 2020r. 14 maja 2020 roku,

– raport okresowy za II kwartał 2020r. 14 sierpnia 2020 roku,

– raport okresowy za III kwartał 2020r. 13 listopada 2020 roku.

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 29 maja 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.