Logintrade S.A.

tel: +48 71 787 35 34
fax: +48 71 787 47 46
kontakt@logintrade.pl53-680 Wrocław
ul. Braniborska 2/10
NIP: 8942953589
REGON: 020811830
KRS: 0000438056
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 500 902,50 zł (w pełni pokryty)


 

Wyślij do nas wiadomość