Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W związku z tym, pragnąc zapewnić Panią/Pana o należytej ochronie danych osobowych przetwarzanych na naszej stronie, przedstawiamy informację, w której dowie się Pani/Pan w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą zbierane, przetwarzane oraz jakie w związku z tym przysługują Pani/Panu prawa.

W ramach Platformy www.logintrade.net. oraz strony www.Logintrade.pl pozyskiwane są informacje o logujących się użytkownikach i podejmowanych przez nich działaniach. Informacje te zbierane są w ramach:

 1. formularza logowania, w którym dane podaje Pani/Pan dobrowolnie;
 2. zapisywanych na urządzeniach końcowych (Pani/Pana komputerze, smartfonie, tablecie oraz innych urządzeniach umożliwiających dostęp do Platformy) plików cookies;
 3. gromadzenia logów serwera Administratora.

Klikając na przycisk „Akceptuję” zgadza się Pani/Pan na opisane w niniejszej Polityce Prywatności działania Administatora.

I Informacje o ochronie danych osobowych

Kto jest Administratorem danych osobowych na stronie www.logintrade.net oraz www.Logintrade.pl

Z chwilą wyrażenia  przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych spółka Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10, 53-680 Wrocław, KRS:  0000438056, NIP: 8942953589, REGON:  02081183000000, staje się ich administratorem.

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi i realizacji Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych, Administrator powierza przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych powiązanej z nim spółce LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 48 /11, 00-644 Warszawa, KRS: 0000311815, NIP: 8992656072, REGON: 02081136100000.

W jaki sposób może się Pani/Pan z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora?

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z naszym  Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl

W jakim celu i na jakiej postawie Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadań Platformy zakupowej oraz zapewnienia Pani/Panu dostępu do treści i funkcjonalności Platformy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i pkt f RODO, a więc wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne?

Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak musi Pani/Pan mieć na uwadze, że podanie danych osobowych jest niezbędne dla zapewnienia Pani/Panu dostępu do treści i funkcjonalności Platformy Zakupowej.

Komu udostępnimy Pani/Pana dane osobowe?

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem, Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym, o ile nie będzie to potrzebne ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy.

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem Platformy na stronie loginstrade.net. Logintrade S.A. pełni funkcję Administratora Systemu odpowiedzialnego za wdrożenie środków technicznych (m. in. szyfrowania połączeń internetowych) zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu Pani/Pana danych osobowych przez osoby nieuprawnione, a także za bieżące utrzymanie funkcjonalności i bezpieczeństwa Platformy.

Natomiast wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy, obsługi Pani/Pana zgłoszeń i realizacji przysługujących Pani/Panu praw obsługiwane są przez powiązaną z Logintrade S.A. spółkę LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która sprawuje funkcje Operatora Platformy zgodnie z regulaminem. Przekazanie Pani/Pana danych ma swoją podstawę w umowie powierzenia zawartej pomiędzy Logintrade S.A. a LT Serwis sp. z o.o.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny ze względu na opisane powyżej cele i wykonywanie przez Administratora usługi na Pani/Pana rzecz oraz wymagany przepisami prawa, w tym okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Przy okazji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych gwarantujemy należytą realizację przysługujących Pani/Panu niniejszych praw wynikających z RODO:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, tzn. uzyskania informacji czy dane te są przetwarzane, jaki jest zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, a także jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia wobec Administratora,
 • żądania niezwłocznego sprostowania i uzupełnienia danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzanych danych,
 • żądania przeniesienia danych do innego podmiotu,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
 • wycofania wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (prosimy jednak mieć na uwadze, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny?

Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób automatyczny i nie poddaje ich profilowaniu.

II Polityka plików cookies

Czym są pliki cookies?

Poprzez pojęcie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) rozumiemy dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych administratora, w tym serwisu Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer generowany przez używaną przeglądarkę oraz inne potrzebne informacje. W związku z tym używana przez Panią/Pana przeglądarka wysyła do serwera informacje przy każdorazowym połączeniu się ze stroną logintrade.net.

Jakie rodzaje plików cookies są zapisywane?

W ramach strony internetowej Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jakie są cele stosowania plików cookies?

Zapisanie plików cookies na dysku Pani/Pana urządzenia ma przede wszystkim na celu:

 • zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas korzystania z Platformy Zakupowej,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Platformy po uprzednim zalogowaniu, dzięki czemu nie będzie konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła,
 • wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych, co pozwoli Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług, a tym samym bieżące dostosowywanie funkcjonalności i zawartości Platformy Zakupowej do potrzeb Użytkowników Platformy,
 • poznanie i analizę Pani/Pana preferencji na podstawie sposobu korzystania z Platformy Zakupowej,
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W jaki sposób wykorzystywane są informacje z plików cookies?

Działania Administratora podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych (zwłaszcza z RODO) w ramach  wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uzasadnionego interesu administratora danych.

Czy istnieją inne podmioty, które mogą korzystać z informacji zawartych w plikach cookies?

Pliki cookies zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem partnerów, w tym również Operatora Platformy LT Serwis sp. z o.o., oraz reklamodawców, takich jak Google Analytics (zalecamy zatem zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google Analytics dostępną pod tym linkiem). Sieć Google może wykorzystywać pliki cookies w celu wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu, w jaki Pani/Pan korzysta z Serwisu oraz czasu spędzonego na danej stronie. Proszę zwrócić uwagę, że w zakresie informacji o preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google może Pani/Pan przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Czy i w jaki sposób może Pani/Pan mieć wpływ na zapisywanie plików cookies?

Na dysku Pani/Pana urządzenia zapisane zostaną informacje zawarte w plikach cookies, ponieważ większość przeglądarek internetowych ustawiona jest na domyślne automatyczne przyjmowanie plików cookies.

Może Pani/Pan określić zakres wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, z której Pani/Pan obecnie korzysta, aby przeglądarka blokowała zapisywanie wszystkich bądź wybranych plików cookies. Przeglądarki internetowe umożliwiają również usunięcie plików cookies. Proszę jednak mieć na uwadze, że zablokowanie zapisywania plików cookies na dysku Pana/Pani urządzenia uniemożliwi Administratorowi zbieranie statystycznych informacji dotyczących sposobu korzystania z Platformy Zakupowej, a co za tym idzie znacznie zmniejszy mu możliwość pozyskiwania danych w celu bieżącego doskonalenia funkcjonalności i zawartości Platformy.

Szczegółowe informacje na temat wskazanych powyżej możliwości zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której Pani/Pan korzysta.

III Gromadzenie logów serwera

Informacje o niektórych Pani/Pana nawigacji w ramach Platformy Zakupowej zapisywane są w postaci logów w warstwie serwerowej Administratora. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi świadczonych przez Administratora usług oraz prawidłowego funkcjonowania Platformy Zakupowej.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Poza adresami URL zapisywane mogą być również informacje o:

 • czasie nadejścia zapytania,
 • czasie wysłania odpowiedzi,
 • nazwie stacji klienta (identyfikacja realizowana przez protokół http),
 • błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony, która została przez Panią/Pana odwiedzona przed wejściem na stronę Platformy (referer link) w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik zawarty na tej stronie,
 • informacje o używanej przez Panią/Pana przeglądarce,
 • Informacje o przypisanym do Pani/Pana urządzenia adresie IP.

Administrator zapewnia, że powyżej wskazane informacje nie pozwalają na zidentyfikowanie Pani/Pana tożsamości oraz że wykorzystywane będą jedynie dla celów związanych z administrowaniem serwerem.