Prognozy wyników finansowych

Zarząd Logintrade S.A podaje do publicznej wiadomości prognozy realizacji wyników finansowych na 2018 r. Zarząd Spółki zakłada osiągnięcie w 2018 roku następujących wyników:

  • Przychody ze sprzedaży 4.600.000 zł
  • EBITDA 580.000 zł
  • Zysk netto 230.000 zł

Prognozowany na rok 2018 poziom przychodów ze sprzedaży oznacza wzrost o ok. 10% w stosunku do wyniku uzyskanego w roku 2017, co jest odzwierciedleniem rozwoju spółki w obszarze działalności podstawowej. Wzrost przychodów ze sprzedaży, przy poprawiającej się marżowości powinien przełożyć się na zysk netto w roku 2018 na poziomie 230 tys. zł., przy EBITDA na poziomie 580 tys. zł. Zakładany w niniejszej prognozie kontynuowany wzrost przychodów i zysków Spółki jest wynikiem podejmowanych działań w zakresie rozwoju głównego produktu platformy zakupowej kierowanej do biznesu, dostosowaniem oprogramowania do realizacji zamówień w oparciu u ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności operacyjnej oraz organizacyjnej.