Dla inwestorów

Rada nadzorcza

Tomasz Kopyściański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Danuta Wudarzewska – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Szlachcic – Członek Rady Nadzorczej

Marta Wudarzewska – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kuśmierczyk – Członek Rady Nadzorczej