Zapotrzebowania

W każdej firmie powstają potrzeby zakupowe związane z realizowaną działalnością biznesową. Różne rodzaje tych potrzeb oraz metody ich akceptacji wymagają wykorzystania elastycznych i profesjonalnych narzędzi informatycznych.


Na platformie zakupowej klienci wewnętrzni mogą składać zapotrzebowania, które następnie kierowane są do osób akceptujących i po pozytywnej ich weryfikacji przekazywane do kupców odpowiedzialnych za realizację. Rozwiązania e-procurement ułatwiają komunikację pomiędzy klientami wewnętrznymi, kupcami oraz managerami. 

 

Platforma zakupowa posiada funkcję workflow, ułatwiającą obieg i akceptację dokumentów związanych z potrzebami zakupowymi firmy.

Korzyści:

  • Przyspieszenie czasu realizacji zapotrzebowań
  • Śledzenie aktualnych statusów realizacji
  • Ułatwienie komunikacji w ramach zapotrzebowań