Zapytania ofertowe (RFX)

Realizacja zakupów biznesowych w odniesieniu do wybranych kategorii wymaga pozyskania ofert handlowych od współpracujących lub potencjalnych dostawców.


Platforma zakupowa umożliwia proste i intuicyjne tworzenie zapytań ofertowych (RFI, RFP, RFQ), a następnie ich przesyłanie do dostawców lub publikowanie na portalu. Zainteresowani dostawcy mają możliwość składania ofert handlowych, które analizowane są przez kupców.


Po zebraniu ofert handlowych kupiec może kontynuować postępowanie w formie negocjacji lub aukcji elektronicznej.

Korzyści:

  • Szybszy wybór dostawcy
  • Lepsze oferty handlowe
  • Ułatwienie komunikacji z dostawcami